Legalne kasyna online – wszystko o regulacjach prawnych

Autor Radosław Mars Zaktualizowano 12/07/2022

UWAGA! Na terenie Polski dostępne jest tylko jedno legalne kasyno online. Gra u innych operatorów jest zagrożona konsekwencjami prawno-skarbowymi.

UWAGA! Zawsze sprawdzaj, czy dane kasyno lub bukmacher posiadają licencję w Polsce. Tylko wtedy grasz zgodnie z polskim prawem.

Sytuacja prawna w Polsce uległa w ciągu ostatnich lat dość poważnym zmianom.

Trudno się dziwić, że wiele osób ma obawy przed wkroczeniem w świat wirtualnych kasyn.

Szukasz rzetelnych informacji na temat prawa hazardowego, a może interesują Cię legalne kasyna online?

W takim razie znalazłeś się we właściwym miejscu!

Plusy legalnych kasyn online UE
  • Szeroka oferta,
  • Konkurencyjne stawki,
  • Atrakcyjne bonusy i nagrody,
  • Sprawne systemy wypracowane wieloletnim doświadczeniem na rynku.
Minusy legalnych kasyn online UE
  • Utrudniony dostęp o stron internetowych,
  • Pewne niejednoznaczności i wątpliwości natury prawnej czy moralnej,
  • Kapitał wykorzystany w taki sposób wspiera zagraniczne gospodarki kosztem polskiej.

Co musisz wiedzieć na wstępie?

Poniższy artykuł stanowi praktyczne źródło informacji dla każdego, kto chciałby w bezproblemowy sposób korzystać z legalnego kasyna online.

legalne kasyna

Spokojnie, hazard online jest nadal legalny, a dostęp do niego jak najbardziej bezpieczny dla polskich obywateli.

Istotne są za to z pewnością następujące kwestie:

O tym wszystkim poniżej – czytaj dalej, aby grać bezpiecznie online!

Rozwój sytuacji prawnej legalnych kasyn online

Ustawa z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 88) okazała się małą rewolucją w zakresie organizacji gier hazardowych online w Polsce.

Nowelizacja ta po raz pierwszy odniosła się w sposób kompleksowy do zagadnienia urządzania gier tego typu w wirtualnej rzeczywistości.

Wcześniejsze przepisy prawne dawały w tym względzie dużo większą swobodę.

Jak stać się legalnym kasynem online w Polsce?

Jakie wymagania stawia obecnie obowiązujące prawo polskie przed podmiotem aspirującym do statusu legalnego kasyna online?

Bez wątpienia najistotniejszą zmianą wprowadzoną ustawą nowelizacyjną jest stworzenie monopolu państwa na organizację gier hazardowych przez sieć Internet, z wyłączeniem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych (art. 5 ust. 1b u.g.h.).

Jak możemy przeczytać w projekcie ustawy nowelizacyjnej, celem ustawodawcy było w tym wypadku zapewnienie najwyższego możliwego poziomu ochrony obywateli, w tym osób małoletnich, przed szkodliwymi skutkami hazardu związanymi z grą na automatach do gier i grą w sieci Internet

[1]

.

Argumentacja tego rodzaju pozostawia wiele do życzenia, co zresztą jest istotne dla graczy – o tym w dalszej części tekstu.

Monopol państwowy i jego niebezpieczne następstwa

Podstawowym następstwem powyższych zmian jest powstanie faktycznego monopolu państwowego w wyżej wymienionych grach hazardowych. Miało to doniosłe znaczenie dla statusu legalnych kasyn online.

Po wejściu w życie ustawy nowelizacyjnej Prezes Rady Ministrów powierzył monopol państwa Totalizatorowi Sportowemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

[2]

.

Monopol ten został w pełni urzeczywistniony w chwili powołania do życia przez Totalizator Sportowy Total Casino.

Jak korzystać z kasyn legalnych w UE?

Pierwsza uwaga praktyczna

dostęp do zagranicznych kasyn online jest teoretycznie całkowicie zablokowany dla polskiego użytkownika Internetu.

Niektórzy gracze obchodzą zabezpieczenia poprzez użycie sieci typu VPN (ang. virtual private network).  Dzięki popularnym i szeroko dostępnym aplikacjom VPN możesz dowolnie ustawiać swoją lokalizację i chronić swoją prywatność. Nie polecamy jednak próbowania takich metod.

Drugą kwestią jest sposób płatności.

Gracze ceniący swoją prywatność i anonimowość korzystają często z metod płatności za pomocą tzw. portfeli elektronicznych.

Najważniejsze jest to, by grać zgodnie z prawem. Jeżeli przebywasz w innym kraju, którego przepisy pozwalają na korzystanie z kasyn UE, to nie musisz oszukiwać systemu. Pamiętaj też – zawsze sprawdzaj opinie na temat kasyn online!

Czy kasyna UE są dostosowane do potrzeb polskiego gracza?

Możesz się zastanawiać, czy w związku ze zmianami w polskim prawie kasyna online UE oferują interfejs przystosowany dla polskiego użytkownika?

Bez obaw! Wiele renomowanych firm z wieloletnim doświadczeniem świadczyło do momentu nowelizacji usługi dla polskich klientów.

W związku z tym strony tego typu dostawców nadal udostępniają treści w języku polskim, a promocje przez nich oferowane mogą być dostosowywane do rodzimych potrzeb.

To samo dotyczy możliwości korzystania z szerokiego zakresu aplikacji przystosowanych do telefonów.

Czy mogę zapłacić karę za korzystanie z usług kasyna legalnego w UE?

Kwestia odpowiedzialności klientów za korzystanie z usług kasyn legalnych online na terenie UE może budzić obawy.

Trudno jest jednak odnaleźć faktyczne przypadki, w których osoby prywatne zapłaciłyby karę za używanie tego typu kasyn online.

Działanie jako wolny klient?

Jako potencjalny klient posiadasz również uzasadnione podstawy do obrony wolności swoich działań na gruncie prawnym.

Wynika to m.in. z powyższych rozważań, ale także z pewnego chaosu legislacyjnego w przypadku polskiego ustawodawcy.

Jak pisze Artur Szmigielski, Brak dopełnienia przez polski rząd obowiązku notyfikacji ustawy (…) o grach hazardowych spowodował istotne konsekwencje prawne określane w literaturze m.in. jako: precedensowa konstelacja naruszenia prawa unijnego, czy też chaos regulacyjny

[9]

.

Rozważania autora zakończone są następującym twierdzeniem:

Biorąc pod uwagę całokształt poczynionych rozważań, należy opowiedzieć się za stanowiskiem niemożności stosowania sankcji, zarówno karnych, jak i administracyjnych, za naruszenie zakazów określonych w art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 1 u.g.h. jako nienotyfikowanych przepisów technicznych

[10]

.

Jakie są legalne i bezpieczne kasyna online w Polsce?

W chwili obecnej, zgodnie z prawem polskim, Total Casino jest jedynym kasynem w Polsce, które działa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Total Casino jako jedyne posiada licencje i zgodę Ministerstwa Finansów RP.

Dosłowna litera prawa polskiego jest jak widać bardzo rygorystyczna. Jakie są tego konsekwencje?

Mianowicie – jakie są plusy i minusy korzystania z Total Casino?

Total Casino – zalety i wady polskiego legalnego kasyna online

Total Casino jest uosobieniem monopolu państwowego w zakresie hazardu online. Wynika z tego szereg korzyści dla potencjalnego klienta.

Należy tutaj z pewnością wymienić następujące zalety:

Prezes spółki Totalizator Sportowy Olgierd Cieślik informował, że od grudnia 2018 roku do sierpnia 2019 roku, dzięki działalności legalnego kasyna internetowego w Polsce, Totalizator Sportowy przekazał do budżetu państwa ponad 48 mln zł.

Suma wniesionych stawek w tym okresie przekroczyła 2,3 mld zł, a ponad 2,2 mld zł wróciło do graczy w postaci wygranych

[3]

.

Mówimy więc tutaj o znacznych kwotach wspierających polski kapitał!

Tyle o zaletach – czy można odnaleźć jakieś wady Total Casino?

Jak wynika z powyższych informacji, Total Casino korzysta z teoretycznego monopolu na terenie RP. Jak to bywa w życiu, wynikają z tego obok korzyści, również ograniczenia dla polskich klientów:

Powyższe bolączki okazały się pewnym problemem dla wielu, którzy szukają najlepszego legalnego kasyna online.

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych odmieniła rynek polski, na którym wcześniej działało liczne grono kasyn UE. Jak wygląda obecny status takich kasyn z perspektywy polskiego gracza?

Status prawny kasyn UE – legalne kasyna online?

Intencja polskiego ustawodawcy jest jasna i bezwzględna – na polskim rynku powinno być tylko jedno legalne kasyno online, Total Casino.

Dobrze pojmowana legalność takich regulacji budzi jednak liczne wątpliwości, szczególnie z perspektywy prawa unijnego.

Jak możemy przeczytać w literaturze naukowej:

Trybunał Sprawiedliwości uznaje, że wprowadzenie monopolu państwa stanowi ograniczenie swobody świadczenia usług lub swobody przedsiębiorczości.

W świetle wyroku TS w sprawie Dickinger i Ömer, przepisy państwa członkowskiego

[…]

, które poddają urządzanie i promocję gier losowych systemowi wyłączności przysługującej jednemu podmiotowi i które zakazują wszystkim innym podmiotom, w tym podmiotom z siedzibą w innym państwie członkowskim, oferowania usług objętych tym systemem na terytorium pierwszego państwa członkowskiego, stanowią ograniczenie swobody świadczenia usług oraz swobody przedsiębiorczości gwarantowanej mocą prawa unijnego

[4]

.

Czy przepisy unijne są sprzeczne z polskimi?

Faktem jest, iż uzasadnienie ograniczenia swobody rynku wewnętrznego wymaga zaistnienia określonych względów interesu publicznego.

Zgodnie z brzmieniem art. 52 ust. 1 TFUE w zw. z art. 62 TFUE, ograniczenia swobody świadczenia przedsiębiorczości i usług mogą zostać usprawiedliwione zdrowiem publicznym, bezpieczeństwem publicznym lub porządkiem publicznym

[5]

.

Jednak czy w przypadku ograniczenia swobody świadczenia usług poprzez legalne kasyna online w Polsce mamy do czynienia z naruszeniem tego przepisu?

Twierdzenie to jest mocno dyskusyjne. Przepisy zostały wprowadzone z jasną intencją wywołania zmian w prawie. Dlaczego jednak w ogóle je wprowadzono?

Jeżeli ustawodawca był zainteresowany bardziej chęcią zwiększenia kontroli i wpływów do budżetu państwa, niż troską o dobro publiczne, obowiązywanie takich przepisów budzi wątpliwości.

Monopol na legalne kasyna online – czy naprawdę daje coś oprócz pieniędzy dla państwa?

Bardzo ważne jest również faktyczne potwierdzenie pozytywnego działania monopolu w dziedzinie hazardu online.

Brak jest jednak odpowiedniego ustalenia tej okoliczności przez ustawodawcę, co potwierdzają eksperci:

Skuteczność wprowadzenia monopolu państwa na organizację gier hazardowych online jest możliwa po uprzednim ustaleniu skali zagrożeń związanych z uczestnictwem w tych grach.

Projekt ustawy nowelizacyjnej, pomimo wielokrotnego odwoływania się do negatywnych skutków uczestniczenia w grach hazardowych przez Internet, nie zawiera jednak żadnych badań czy statystyk potwierdzających to założenie

[6]

.

Badania nad szkodliwością hazardu, czy jest tak źle?

Badania faktycznie przeprowadzone przez organy państwowe zawodzą w kwestii dowiedzenia wyjątkowej szkodliwości korzystania z legalnych kasyn online:

Przeprowadzone przez CBOS badania odnoszące się do poziomu ryzyka uzależnienia od rodzaju gier hazardowych uprawianych przez respondentów nie potwierdzają tezy ustawodawcy o szczególnie szkodliwym oddziaływaniu gier hazardowych online

[7]

.

Działanie państwa w tym zakresie okazuje się wadliwe, a prawo powinno być zharmonizowane z porządkiem prawnym UE.

Niespójne działanie Polski w zakresie legalizacji kasyn online

Różnicowanie sytuacji operatorów hazardowych online jest w świetle powyższego działaniem niespójnym.

Innymi słowy, polski ustawodawca zawiódł w zakresie odpowiedniego wprowadzenia monopolu na legalne kasyno online. Wniosek nasuwa się sam:

Zróżnicowanie sytuacji monopolisty i podmiotów prywatnych organizujących gry hazardowe online, przy jednoczesnym braku faktycznego zróżnicowania ich sytuacji prawnej na gruncie ustawy o grach hazardowych, może prowadzić do często powtarzanego wniosku, że rzeczywistym celem przyjęcia ustawy nowelizacyjnej było zwiększenie wpływów budżetowych poprzez zwiększenie przychodów spółki Skarbu Państwa wykonującej monopol o przychód z wszystkich nowych gier hazardowych online dopuszczonych przez ustawę nowelizacyjną.

Cel taki, jak wynika z orzecznictwa TSUE 28, nie stanowiłby jednak dopuszczalnego ograniczenia swobody świadczenia usług

[8]

.

Rzeczywistość prawna jest zatem bardziej złożona, niż pragnąłby tego polski ustawodawca.

Taki stan rzeczy może rodzić przed Tobą pewne uzasadnione wątpliwości – czy możesz mimo wszystko legalnie skorzystać z usług kasyn online UE? Może to właśnie one odpowiadają Twoim potrzebom?

Spójrzmy najpierw, jak kwestia korzystania z kasyn UE wygląda w praktyce.

Legalne kasyna online UE czy Total Casino?

Jeśli chciałbyś korzystać z usług kasyna online UE, masz w takim wypadku do dyspozycji szereg argumentów świadczących, iż działanie takie jest wykonywaniem prawa do swobody umów.

Musisz jednak pamiętać, iż istnieją mimo wszystko wątpliwości, czy jest to droga jednoznacznie legalna i moralnie uzasadniona. Mamy do czynienia z sytuacją niejednoznaczną.

Do Ciebie należy wybór, czy postanowisz skorzystać z usług Total Casino, czy kasyn online UE.

Podsumowanie – czy powinienem korzystać z legalnego kasyna online?

Po lekturze powyższego tekstu stajesz przed wyborem. Z jakiego kasyna skorzystać?

Jeśli chcesz się trzymać ścisłej litery polskiego porządku prawnego, jest to Total Casino.

Jeśli mieszkasz jednak za granicą, gdzie prawo dopuszcza różne kasyna, możesz zastanowić się na skorzystaniem z usług kasyn online legalnych na terenie UE. 

Pamiętaj, że sfera ta jest nadal przedmiotem niejednoznaczności i domysłów natury prawnej.  Zawsze zachowuj szczególne środki ostrożności.

Bibliografia

[1]

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 795.

[2]

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/ustawa-hazardowa-totalizator-sportowy-ma-monopol/0rlk3v (dost. 26.05.2020 r.).

[3]

https://forsal.pl/artykuly/1426750,kasyno-internetowe-wplywy-do-budzetu-panstwa.html (dost. 26.05.2020 r.).

[4]

M. Taborowski, Monopol państwowy na automaty do gier w świetle reguł rynku wewnętrznego Unii Europejskiej,

[w:]

Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, red. A. Sołtys, M. Taborowski, s. 240.

[5]

Ibidem, s. 243.

[6]

P. Matej, A. Wietrzyńska-Ciołkowska, Urządzanie gier hazardowych online w świetle ustawy o grach hazardowych i unijnej swobody świadczenia usług – wybrane zagadnienia,

[w:]

Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, red. A. Sołtys, M. Taborowski, s. 227.

[7]

Ibidem. s. 228.

[8]

Ibidem. s 230.

[9]

A. Szmigielski, Orzecznictwo sądów polskich dotyczące przepisów przejściowych ustawy o grach hazardowych w świetle wytycznych wskazanych w wyroku w sprawie Fortuna,

[w:]

Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, red. A. Sołtys, M. Taborowski, s. 391.

[10]

Ibidem, s. 415.

FAQ: Legalne kasyna online

Jaka jest lista legalnych kasyn online w Polsce?

Jedynym w pełni legalnym kasynem online w Polsce jest Total Casino. Pamiętaj, iż korzystanie z tego typu podmiotów może zostać uznane na nielegalne.

Jakie są nielegalne kasyna online?

Zgodnie ze ścisłą literą prawa nielegalne są wszystkie kasyna poza Total Casino, również kasyna online z licencją w UE. Taka interpretacja budzi jednak szereg wątpliwości natury prawnej i obecnie daleko jej do niepodważalności.

Kto posiada w Polsce licencję na kasyno internetowe?

W Polsce licencję na kasyno internetowe posiada jedynie Total Casino. Nie zmienia to faktu, że są dostępne też legalne kasyna UE.

Jakie opinie otrzymuje od użytkowników Total Casino?

Total Casino działa na zasadzie monopolu państwowego. Podmiot ten jest zatem bardzo stabilny i Total Casino cieszy się na ogół pozytywnymi opiniami. Jednakże odnaleźć można wiele głosów sceptycznych, które wskazują na negatywne skutki monopolu oraz zanik korzyści wynikających z zasad konkurencji i wolnego rynku.

Aby optymalnie zaprojektować i stale ulepszać dla Ciebie naszą stronę internetową, używamy plików cookie. Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na naszej stronie.
Polityka Cookies Akceptuję